אנטומיה של מיתוס

תיאטרון ירושלים 1998 
תערוכת המשך לתערוכה "ממציאות למיתוס-ניזי'נסקי". בתערוכה הנוכחית הדגש היה יותר על תנועת גופו של ניזינסקי והווייתו. על משטחים גדולים של דיקט תוך שימוש במגוון רחב של חומרים וחומריות החל תהליך של פירוק הגוף למרכיביו השונים וניסיון לתפוס את רוחו של ניזי'נסקי.