מתגפף

גלריית בית-העם תל-אביב, 1998
כהמשך להתעסקות בגוף ובתנועה נולדה תערוכה זו, הפעם תוך עבודה עם מודלים חיים... וקצת פחות מיתיים.
בטכניקות שונות שמרכזן רישום ועל משטחי עץ לבוד צויר הגוף הגברי.