שריטה נצחית בזיכרון, איתי אילנאי, ידיעות תל - אביב, פברואר 2012