פרויקט ארנדט, 2005-2003

Hannah Arendt Project 2003-2005

"פרוייקט ארנדט" מהווה סדרת עבודות המתחקה אחר דמותה של הוגת הדעות  ארנדט (1906-1975). העבודות מתמקדות באישיותה וחייה ובאופן שבו דמותה ופנייה המשתנים מייצגים את תהפוכות חייה וחייו של אינטלקטואל יהודי אירופאי בן המאה העשרים. הסדרה, היוצרת דיאלוג בין דיוקנאותיה לייצוגים קונספטואליים של עולמה הוצגה, במוזיאון היהודי בפרנקפורט, בגלריית הינריך-בל בברמן, במרכז-חנה ארנדט בהולדנבורג, ובבית-האמנים בירושלים.

עבודות מן הסדרה השתתפו בתערוכות קבוצתיות שונות ביניהן, "גיבורי תרבות יהודים", אנדי וורהול ואמנים ישראלים, מוזיאון בית התפוצות, תל אביב (2010, אירנה גורדון),  "נקודות מפנה ", הגלריה הלאומית של הונגריהבודפשט (2014, זולטן פטרני), "חסרי מנוח" (2017, גלריית שכטר, שירה פרידמן).